MUDr. Petr Hrachovec
Osobní data
Narozen 30. 7. 1970 v Olomouci, ženatý.
Profese
Od 1. 8. 1994 – dosud pracuje jako lékař na porodnicko-gynekologické klinice FN Olomouc.
Od 1. 12. 2006 se sníženým úvazkem.

Zaměření v oblasti gynekologické endokrinologie a ultrazvukové diagnostiky.

Od 1. 12. 2006 privátní gynekologická praxe.
Vzdělání
1984 až 1988 – Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Olomouc
1988 až 1994 – Univerzita Palackého, fakulta všeobecného lékařství, Olomouc
1994 – Doktor všeobecného lékařství
1997 – Atestace I.stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2001 – Atestace II.stupně z oboru gynekologie a porodnictví
Členství
1995 – člen České porodnicko-gynekologické společnosti J.E.Purkyně
Publikační činnost
 • Kudela M., Lubušký L., Hrachovec P. – Endoskopická operativa na gyn.-por. klinice v Olomouci. Gynekolog, ročník 5, 1996, číslo 1
 • Hrachovec P., Pilka R., Aujeský R. – Prolaps kliček tenkého střeva poševní jizvou po vaginální hysterektomii(kazuistika). Gynekolog, ročník 8, 1999, číslo 2, str. 99
 • Procházka M., Hrachovec P. – Inkompatibilita erytrocytárních systémů - přednáška - publikována ve sborníku ze VII. Neonatol.setkání -I.Hanákovy dny, Vernířovice 4. 6. 1999
 • Procházka M., Krčová V., Kudela M., Hrachovec P., Slavík L. – Průběh těhotenství,porodů a šestinedělí u pacientek s trombofilními stavy - přednáška - publikována ve sborníku z XII. Českého a slovenského hematologického a transfuziologického sjezdu s mezinárodní účastí, Olomouc 1.-4.9.1999
 • Procházka M., Heczko M., Hrachovec P., Kilián T. – Hereditární sférocytoza v těhotenství. Gynekolog č.6., ročník 8, 1999
 • Hrachovec P., Větr M., Kudela M. – Komplikace po porodech císařským řezem - XVI.konference sekce perinatální medicíny, Malenovice 7.-9.duben 1999
 • Větr M., Hrachovec P., Kudela M. – Vliv SC na snižování perinatální úmrtnosti - XVI.konference sekce perinatální medicíny, Malenovice 7.-9.duben 1999
 • Procházka M., Machač Š., Kilián T., Kudela M., Březinová J., Hrachovec P. – Průběh vícečetných těhotenství po potratu jednoho z plodů. Gynekolog, ročník 9., číslo 1, str. 14.
 • Procházka M., Kilián T., Hrachovec P. – Trombofilní stavy v perinatologii.., VIII. Neonatologické setkání, II. Hanákovy dny 9.-11.6.2000, Vernířovice
 • Kilián T., Procházka M., Hrachovec P. – Forceps versus vakuumextraktor - benefit a rizika pro matku a plod., VIII. Neonatologické setkání, II. Hanákovy dny. 9.-11.6.2000, Vernířovice
 • Procházka M., Kudela M., Kilián T., Větr M., Hrachovec P., Dzvinčuk P. – Sledování délky děložního hrdla u těhotných žen s dvojčaty transvaginální ultrasonografií. Česká gynekologie č. 4, rok 2000
 • Hrachovec P., Pilka R., Dzvinčuk P., Kudela M. – Rizikové a protektivní faktory karcinomu endometria. Gynekolog, ročník 10, číslo 2, str. 120-122, 1210-1133
 • Hrachovec P. – Onemocnění v šestinedělí. – Causa subita, Roč. 4, č. 7, 2001, s. 322-323, 1212-0197
 • Hrachovec P. – Patologické stavy se zvýšenou hladinou prolaktinu. Čes. Gynek., Roč. 66, č. 6, 2001, s. 452-456, 1210-7832
 • Hrachovec P., Procházka M., Kudela M. – Rizikové faktory abrupce placenty. Gynekolog, Roč. 12, č. 3, 2003, s. 109-113, 1210-1133
 • Hrachovec P., Procházka M., Kilián T. – Těhotenství a porod u pacientky s Ehlers-Danlosovým syndromem. Gynekolog, Roč. 13, č. 3, 2004, s. 119-122, 1210-1133
 • Pilka R., Hrachovec P. – Matrix metaloproteinázy a menstruace. Čes. Gynek., Roč. 68, č. 1, 2003, s. 36-40, 1210-7832
 • Hrachovec P., Belejová M., Kilián T., Oborná I., – Hormonální kontracepce. Klin. Farmakol. Farm., Roč. 19, č. 4, 2005, s. 221-224, 1212-7973

Verze ke stažení