MUDr. Ivana Marková PhD
Osobní data
Narozena 22. 10. 1974 v Ostravě, vdaná, rozená Míčková
Profese
1. 8. 2000 až 31. 12. 2001 – Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava
1. 1. 2002 až 30. 6. 2014 – Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN Olomouc
1. 7. 2014 až 31. 1. 2017 – Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc
Profesní specializace
Ultrazvuková diagnostika
Diagnostika a léčba vrozených vad plodu
Vzdělání
1989 až 1993 – Gymnázium Volgogradská, Ostrava-Zábřeh
1993 až 1994 – English language training ve Velké Británii úspěšně zakončena zkouškou First certificate in English
1994 až 2000 – Univerzita Palackého, fakulta všeobecného lékařství, Olomouc
2000 – Doktor všeobecného lékařství
2003 – Atestace I.stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2003 až dosud – PGDS (Význam imunohistochemických markerů v diagnostice a léčbě karcinomu endometria)
2008 – Atestace z lékařské genetiky
2009 – Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
2010 – Udělení hodnosti Ph.D.: Význam imunohistochemických markerů v diagnostice a léčbě karcinomu endometria, Lékařská fakulta University Palackého, Olomouc
Členství
České porodnicko-gynekologické společnosti J.E.Purkyně
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky
 • Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
Společnost lékařské genetiky a genomiky  ČLS JEP
Funkce
Vědecký sekretář Sekce ultrazvukové diagnostiky
Publikační činnost
 • Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Dhaifalah I., Lubušký M.: Patologické nálezy plodů u vícečetné gravidity. Sborník abstrakt, Gynekolog, 12 (4), 2003, s. 184
 • Lubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š., Míčková I.: Dopplerometrie při posouzení fetální anémie. Česká gynekologie, 69 (4), 2004, s. 164-165
 • Ľubušký M., Kudela M., Ľubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I.: Přínos a rizika transpozice ovarií u mladých žen s ca cervicis uteri. Česká gynekologie 69, 2004, č.4, s.283-286
 • Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Dhaifalah I., Ľubušký M., Šantavá A.: Discordant pathological findings in multiple pregancies from genetic point of view. Ultrasound in Obstetrics an Gynecology, 24, 2004, s. 338
 • Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Machač Š., Kantor L.: Přínos dopplerovského vyšetření pro těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu. Česká gynekologie, 70, 2005, č.1, s.27-29
 • Ľubušký M., Procházka M., Čapková P., Geierová M., Míčková I., Machač Š. Porod plodu s triploidní mozaikou a chorangiózou placenty. Gynekolog, 2006, 15 (1), s. 42-43. (Labour of fetus with triploid mosaic and chorangiosis)
 • Ľubušký M., Kudela M., Ľubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Transpozice ovarií u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního. Gynekolog, 2006, 15 (2), s. 69-72. (Ovarian transposition in young women operated for cervical cancer)
 • Ľubušký M., Míčková I., Procházka M., Dzvinčuk P., Malá K., Čížek L., Janout V. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) a délky stehenní kosti (FL - femur lenght) v závislosti na pohlaví plodu a délce těhotenství. Čes. Gynek., 2006, 71 (3), s. 169-172. Discrepancy of ultrasound biometric parameters of the head (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) and femur length in relation to sex of the fetus and duration of pregnancy)
 • Lubušký M., Procházka, Šantavý J., Míčková I., Kantor L. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. Čes. Gynek., 2006, 71 (4), s. 272-280. (Actual management of pregnancies at risk for fetal anemia)
 • Míčková I., Pilka R., Ľubušký M., Kudela M. Molekulární prognostické faktory a patogeneze endometrálního karcinomu. Čes. Gynek., 2006, 71 (4), s. 355-360. (Molecular prognostic factors and pathogenesis of endometrial cancer)
 • Lubušký M. (18/9), Procházka M., Šantavý J., Míčková I. Technika stanovení maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media (MCA-PSV) u podů s rizikem rozvoje fetální anémie. Gynekolog, 2006, 15 (3), s. 124-128. (Determination technique of maximal fetal blood flow velocity in the middle cerebral artery in fetuses with anemia risk).
 • Lubušký M., Dzvinčuk P., Pilka R., Procházka M., Látalová E., Míčková I., Horák D., Kotršová L., Michnová L., Kudela M. Předoperační zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance. Čes. Gynek., 2006, 71 (5), s. 394-398. (Preoperative assessment of myometrial invasion in endometrial cancer patients by ultrasonography and magnetic resonance imaging (MRI))
 • Lubusky M., Prochazka M., Dhaifalah I., Halek J., Mickova I., Santavy J. Concordant partial urorectal septum malformation sequence in monozygotic twins. Am. J. Med. Genet. Part A, 2006, 140A (24), p. 2828-2831. (IF-1,913)
 • Lubusky M., Dhaifalah I., Prochazka M., Hyjanek J., Mickova I., Vomackova K., Santavy J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. Prenat. Diagn. (Accepted - 10.12.2006, IF-1,65)
 • Lubusky M., Dhaifalah I., Prochazka M., Hyjanek J., Mickova I., Vomackova K., Santavy J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: relation to chromosomal defects. Prenat. Diagn., 2007, 27 (4), p. 327-331. (2006 IF-1,514)

Verze ke stažení