Neplodnost

V naší ordinaci provádíme poradenský servis pro neplodné páry, kterým nabízíme provedení těchto vyšetření : vyšetření spermiogramu, ultrazvukové vyšetření, hysterosalpingografické vyšetření, ve spoluprácí s gynekologickou klinikou FN Olomouc komplexní diagnostické laparoskopie event. hysteroskopická vyšetření. U žen s prokázanou anovulační sterilitou zajišťujeme léčbu pomocí indukce ovulace. V rámci komplexní péče pacientky dále směrujeme do center asistované reprodukce, zabývajících se léčbou neplodnosti.

Neplodnost